Antirrhinum L. — wyżlin, lwia paszcza

Rodzina Scrophulariaceae — trędownikowate

 

Lwia paszcza pochodzi z Europy Południowej i Afryki Północnej; w swojej ojczyźnie jest byliną. U nas uprawia się ją w gruncie jako roślinę jedno­roczną.

W USA lwia paszcza należy do najpopularniejszych kwiatów ciętych w uprawie szklarniowej. Również i W naszym kraju wzrasta zainteresowa­nie tym sposobem jej uprawy.

W ogrzewanych tunelach foliowych można uprawiać tę roślinę podobnie jak w szklarni, natomiast w nie ogrzewanych ’ poleca się ją głównie na zbiór kwiatów w okresie późnowiosennym (maj-czerwiec) oraz wcze- snojesiennym (wrzesień-październik). Lato jest dla uprawy lwiej paszczy w tunelu foliowym mniej korzystne, ze względu na utrzymujące się tam zbyt wysokie temperatury i nadmierną wilgotność powietrza. Wiosenna uprawa lwiej paszczy pod folią może być dobrym przedplonem dla jesiennej uprawy złocieni.

Odmiany. Do uprawy pod osłonami nadaje się wyłącznie Anłirrhinum majus grandiflorum — lwia paszcza wielokwiatowa, głównie odmiany z rasy maximum i grupy Sentinel, Super Tetra czy Tip-Top. W USA i Japonii rozpowszechnione są doskonałe odmiany mieszańcowe F1( które wyróżniają się silnym wzrostem, długimi kwiatostanami, dużą skalą barw oraz dobrą trwałością kwiatów po ścięciu. Wśród odmian reprodukowanych w naszym kraju do uprawy szklarniowej nadają się: 'Cavalier' (pomarańczoworóżowa), 'Commander' (ciemnoszkarłatna), 'Crimson Giant' (ciemnoczerwona), 'Majorette' (różowa), 'Tempie' (ró­żowa), 'White Spire' (biała). Z odmian zagranicznych do najlepszych należą następujące: 'New York' (różowa), 'Navajo' (czerwona — mie­szaniec F,), 'Apache' (purpurowa — mieszaniec F,), 'Golden Spike' (żółta — mieszaniec F,), 'Aida' (biała), 'Sierra' (kremowobiała — mie­szaniec F,).

Wymagania. Lwiej paszczy w uprawie szklarniowej trzeba zapewnić maksymalną ilość światła; jedynie siewki cieniuje się. Temperatura po­wietrza nie powinna przekraczać 15°C; konieczne jest także częste wietrzenie szklarni. Roślina ta wymaga raczej mineralnego, zasobnego podłoża (należy unikać nadmiaru torfu), ale jest jednocześnie wrażliwa na zasolenie. Należy także przestrzegać umiarkowanej wilgotności podłoża.

 

Rozmnażanie. W uprawie na dużą skalę lwią paszczę rozmnaża się generatywnie. W 1 gramie znajduje się około 6000 nasion. Zachowują one żywotność przez 2—3 lata. Zdolność kiełkowania wynosi 55%, więc dla uzyskania 1000 roślin trzeba wysiać około 0,5 g nasion. Coraz bardziej rozpowszechnia się u nas uprawa lwiej paszczy na okres wiosenny (kwiecień-maj) oraz jesienny (październik-grudzień), chociaż przy odpowiednim doborze odmian można uprawiać ją przez cały rok, kierując się orientacyjnymi terminami przedstawionymi poniżej:

wysiew

kwitnienie

wysiew

kwitnienie

15 VI

1—15 X

20 VIII

16—28 II

1 VII

16—31 X

30 VIII

1—15 III

5 VII

1—15 XI

10 IX

16—31 III

10 VII

16—:s0 XI

20 IX

1—15 IV

15 VII

1—15 XII

10 X

16—30 IV

25 VII

16—31 XII

15 XI

1—15 V

31 VII

1—15 I

15 XII

16—31 V

5 VIII

16—31 I

25 XII

1—15 VI

10 VIII

1—15 II

 

 

 

Nasiona wysiewa się rzutowo lub w rządki do skrzynek, wypełnionych parowanym, dobrze przepuszczalnym podłożem, i przykrywa się bardzo cienką warstwą miału torfowego z piaskiem. Przy utrzymaniu umiarko­wanej wilgotności podłoża, temperatury w granicach od 18 do 20°C oraz starannym cieniowaniu, wschody odmian mieszańcowych ukazują się po tygodniu; inne odmiany kiełkują po 10—14 dniach. Po wzejściu siewek skrzynki z roślinami należy przenieść do jasnych, dobrze wie­trzonych szklarni, obniżyć temperaturę do 15°C i podlewać dopiero po zauważeniu pierwszych objawów więdnięcia siewek. Rośliny w sta­dium wyrośniętych liścieni pikuje się do skrzynek w rozstawie 2X3 cm. Lwią paszczę można też, z dużą łatwością, rozmnażać przez ukorze­nianie sadzonek zarówno wierzchołkowych, jak i z pędów bocznych. Sadzenie i pielęgnowanie. Po 3—4 tygodniach od pikowania rośliny sadzi się na miejsce stałe — stoły lub zagony ziemne. Zdezynfekowane podłoże powinno być dobrze przepuszczalne, nie za ciężkie, bogate w składniki organiczne, o pH 6,0—6,5. Na 1 m3 przygotowywanego podłoża daje się około 1,5 kg azofoski i 0,5 kg superfosfatu potrójnego. Optymalny dla wzrostu i kwitnienia lwiej paszczy poziom składników mineralnych, wyrażony w mg/l podłoża, wynosi: N=100—150, P=100—200, K=350—500. Torf dodaje się do podłoża w niewielkiej ilości, gdyż utrzymuje on stale niekorzystną dla roślin dużą wilgotność wokół korzeni.

Sadząc rośliny na miejsce stałe należy je umieszczać bardzo płytko, nigdy głębiej niż rosły w miejscu wysiewu, gdyż nadmierne zagłębienie ich powoduje często zagniwania szyjki korzeniowej. Rośliny sadzi się w rozstawie 7,5X15 cm (88 roślin na m2) lub 10X12 cm (83 rośliny na m2). Lwią paszczę podlewa się dopiero wówczas, gdy podłoże przeschnie, a rośliny wykazują objawy przywiędnięcia. W czasie podle­wania należy starannie unikać moczenia roślin. Temperatura w szklarni

 

nocą powinna być utrzymywana w granicach od 8 do 10°C, a w dzień — od 1 3 do 1 5°C. Konieczne jest częste wietrzenie szklarni i zapewnienie roślinom maksymalnej ilości światła. W okresie tworzenia się pąków kwiatowych należy rośliny zasilać 0,2% roztworem nawozów mineralnych z przewagą potasu. Szczególnie niebezpieczne jest przenawożenie roślin azotem i zbyt duże zasolenie podłoża. Gdy pąki kwiatowe stają się widoczne należy przerwać nawożenie pogłówne. Lwia paszcza korzyst­nie reaguje na długi dzień, który przyspiesza inicjowanie się pąków kwiatowych. Doświetlanie roślin żarówkami 60—75 W zawieszonymi 1,5 m nad zagonem w odstępach 1,2 m w okresach krótkiego dnia przyspiesza ich kwitnienie mniej więcej o 3 tygodnie. Lwia paszcza wymaga podpór, które gwarantują prosty wzrost roślin.

Kwiaty najlepszej jakości uzyskuje się w uprawie na jeden pęd. Jeżeli decydujemy się prowadzić lwią paszczę na więcej pędów, trzeba przewidywać przedłużenie okresu uprawy mniej więcej o 3 tygodnie. Rośliny przeznaczone do takiej uprawy należy w fazie 6 par liści uszczyk- nąć nad czwartą parą, w celu spowodowania rozkrzewienia rośliny i uzyskania 3 pędów kwiatowych. Należy je też sadzić odpowiednio rzadziej, w rozstawie 20X20 cm (25 roślin na m2) lub 18X24 cm (23 rośliny na m2).

Zbiór kwiatów. Przy uprawie jednopędowej otrzymuje się około 70—80 kwiatów z m2, natomiast przy wielopędowej plon może być nieco większy, ale jakość kwiatów jest zwykle nieco gorsza. Zbioru dokonuje się, gdy 5 pierwszych kwiatów w kwiatostanie jest już wybarwionych. Lwia paszcza jest dość wrażliwa na transport i bywa, że nagromadzenie się etylenu wydzielanego przez ścięte kwiaty powoduje ich opadanie- Z tego też względu zaleca się kłaść do kartonów i do naczyń z wodą małe kawałki węgla aktywowanego, który pochłania etylen i zwiększa trwałość kwiatów.

Jeżeli szklarniową uprawę lwiej paszczy kończy się w kwietniu, maju lub czerwcu, można rośliny, z których ścięto już kwiaty, przesadzić do gruntu. Łatwo się przyjmują i dobrze pielęgnowane dają jeszcze plon handlowy w lecie.

Ochrona przed chorobami i szkodnikami. W nie sprzyjających warunkach agrotechnicznych (zbyt wysoka temperatura, przenawożenie azotem, słabe wietrzenie szklarni, duża wilgotność powietrza i podłoża oraz nadmierne zagęszczenie) roślin występuje często na lwiej paszczy szara plamistość (czynnik chorobotwórczy — Phyllosticia antirrhini). Szaro­brunatne plamy szybko opanowują liście i pędy, powodując więdnięcie i obumieranie roślin. Grzyb ten zwalcza się skutecznie takimi preparatami, jak Dithane (0,2%), Kaptan (0,2%) czy Sadoplon (0,2%).

Groine w uprawie lwiej paszczy mogą być także pasożytnicze choroby więdnięcia roślin (czynniki chorobotwórcze — grzyby z rodzaju Verticil- lium i Fusarium). Ich występowaniu zapobiega się starannie odkażając szklarnię i skrzynki do wysiewu, a przede wszystkim podłoże, oraz zapra­wiając nasiona Zaprawą T (tiuramowa). Choroby te są bardzo trudne do zwalczania, a ich rozprzestrzenianie się można ograniczyć stosując takie preparaty, jak Benlate (0,2%), Topsin M (0,2%) czy Funaben (0,2%). Znaczne szkody w uprawie może powodować również rozpow­szechniona u nas rdza wyżlinu (czynnik chorobotwórczy — Puccinia anfirrhini). Jej objawami są charakterystyczne, zielonkawożółte plamy na liściach i pędach, powodując zamieranie liści, a potem całych roślin. Rozwojowi rdzy sprzyja przede wszystkim zbyt gęste sadzenie roślin i niezdezynfekowane podłoże, a także za wysoka wilgotność powietrza. Po zaobserwowaniu pierwszych objawów rdzy należy co 7—10 dni stosować na przemian Cynkotox (0,3%), Dithane M-45 (0,2%) i Saprol (0,1%).

Najbardziej uporczywymi szkodnikami lwiej paszczy w uprawie szklar­niowej są mszyce i przędziorki. Do zwalczania tych szkodników zaleca się stosowanie na przemian, w odstępach 10—14-dniowych, środków mszycobójczych, jak Pirimor (0,1%), Ekatin (0,1%), Anthio (0,2%), i przędziorkobójczych akarycydów, jak Roztoczol (0,2%), Fosbrom (0,1 %) czy Tinox (0,05%).